GRATIS verzending vanaf € 60,00 | Dagelijks verzending | Gratis afhalen

Natuurgeneeskunde bij zomereczeem en jeuk

The Natural Way - gespecialiseerd in jeuk en huidklachten en het natuurlijk behandelen van zomereczeem, mok en CPL.

In deze blogserie 'Alternatieve therapieën bij zomereczeem en jeuk' geef ik graag het podium aan experts die vanuit hun vakgebied en holistische visie ondersteuning bieden aan paarden met zomereczeem en jeuk. 

In dit artikel laat ik natuurgeneeskundige Celine Schiks van From Nature To Health aan het woord.

 Celine Schiks - From Nature To Health, Natuurgeneeskunde bij zomereczeem en jeuk bij paarden, The Natural Way Laura Cleirens

© Celine Schiks - From Nature To Health

VISIE OP ZOMERECZEEM

Zomereczeem is een bekende en veelvoorkomende aandoening welke de levenskwaliteit bij steeds meer pony’s en paarden aantast. Het is een seizoensgebonden aandoening waarbij hevige jeuk jaarlijks terugkeert, veroorzaakt door een allergie voor het speeksel van de Culicoïdes mug.

Door de hevige jeuk gaan de paarden, vooral in de warmere periodes van het jaar veel schuren. Hierdoor ontstaan schaafwonden en kale plekken rondom staartbasis, manen, oren en het hoofd.
Deze kapotte huid zorgt ervoor dat de mugjes nog eerder steken, waardoor je in een vicieuze cirkel terecht komt. Door de hevige jeuk zullen de wonden ook niet snel genezen en ontstaan er vaak secundaire bacteriële infecties, welke de jeuk nog erger maken. Zomereczeem is een allergische reactie, wat eigenlijk betekent dat het immuunsysteem in het lichaam een heftige reactie laat zien tegen bepaalde allergenen. In het geval van zomereczeem bevinden de allergenen zich in het speeksel van de muggen.

HOE KAN NATUURGENEESKUNDE HELPEN?

In de natuurgeneeskunde zijn er uiteenlopende benaderingen en zienswijzen.

Het belangrijkste, naar mijn idee, is het vinden en wegnemen van de oorzaak van de klachten: de disbalans wegnemen die in het lichaam aanwezig is. Dit is niet altijd (meteen) haalbaar, vooral bij paarden die al lang zomereczeem hebben zie je dat de symptomen ieder jaar sterker geworden zijn.
Als het niet - of niet helemaal - haalbaar is om de oorzaak te vinden/weg te nemen, kan je ook met natuurgeneeskunde de symptomen behandelen. Een van de middelen die gebruikt kan worden als symptoombestrijding zijn essentiële oliën tegen de jeuk en om insecten af te weren. 

HET BELANG VAN MAATWERK

Er zijn veel verschillende factoren die een rol kunnen spelen in het ontstaan van zomereczeem. Daarom is het ook moeilijk om een eenzijdig advies te geven. De natuurgeneeskundige werkwijze is altijd gebaseerd op het zoeken naar de oorzaak en hierbij het dier als individu zien. Ieder behandelplan voor een paard of pony met zomereczeem is weer anders. Mentale, energetische en fysieke gezondheid worden hier altijd bij betrokken.

Natuurgeneeskunde bij zomereczeem en jeuk paarden, Celine Schiks - From Nature To Health, Laura Cleirens - The Natural Way

© Celine Schiks - From Nature To Health

VEELVOORKOMENDE OORZAKEN

Hieronder som ik enkele oorzaken op die ik in mijn praktijk vaker zie terugkomen:

- Stress/onrust kan ontstaan door verschillende oorzaken.

Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met niet passende leefomstandigheden, eenzaamheid, te weinig uitdaging, te weinig beweging, stress bij de eigenaar, pijn,...
Als we kijken naar de leefomstandigheden van wilde paarden staat daar vrijheid en contact met soortgenoten (wat zorgt voor een veilig gevoel) centraal, vaak in tegenstelling tot de paarden die bij ons op stal staan. Hier is het geen uitzondering op de regel dat de dieren een groot gedeelte van de dag, alleen in een stal staan, en slechts voor een paar uurtjes per dag meer vrijheid mogen ervaren. Als er al andere paarden in de buurt zijn is er vaak niet de mogelijkheid om hiermee een sociale groepscultuur op te bouwen.
Daarnaast hebben paarden in de natuur ook vrijheid met betrekking tot voedselopname, dan loopt een paard heel veel uren op een dag en eten ze ‘hapje stapje’. Dit is ook iets wat paarden nu vaak ontnomen wordt.
Het is duidelijk dat niet ieder paard wat niet meer in de natuurlijke habitat leeft ziek is of zomereczeem krijgt. Dit heeft sowieso altijd te maken met erfelijkheid, karakter en nog andere zaken die ik hieronder zal behandelen.

- Vervuiling in het lichaam
Ook vervuiling kan verschillende oorzaken hebben, waaronder: reststoffen van medicatie, uitlaatgassen/fabrieksuitstoot in de lucht, groeibevorderaars, pesticiden in voeding, ontworming, vaccineren, operaties, vervuiling in het water, bestrijdingsmiddelen/kunstmestgebruik.
Het is duidelijk dat zomereczeem vaak ontstaat op latere leeftijd en ook jaarlijks toeneemt in hevigheid. De vervuiling van een lichaam neemt logischerwijs ook jaarlijks toe. De laatste tijd zijn er overigens ook veel jongere dieren (vanaf het 2e levensjaar) die zomereczeem ontwikkelen. Dit blijken in praktijk vaak dieren te zijn waarvan de moeder of het veulen zelf veel antibiotica toegediend kreeg.

Het is belangrijk om in de zomer en het najaar het systeem van onszelf en onze dieren te reinigen. Dit kan met veel verschillende middelen waaronder chlorofyl en/of groene leem. Het is verstandig om dit altijd onder begeleiding van een natuurgeneeskundig therapeut te doen, omdat de klachten hierdoor tijdelijk kunnen verergeren.

- Erfelijkheid
De afgelopen 60 jaar is de vervuiling op alle vlakken enorm toegenomen in ons leven. Wij als mens, maar ook meerdere diersoorten, hebben evolutionair nog niet voldoende de kans gehad om ons hierop aan te passen.

De woorden van Margriet Dudok van Heel luiden dan ook: ‘De mate waarin het individu – door evolutie – al in staat is geweest zich aan te passen aan de hoeveelheid vervuilende stof die het lichaam binnenkomt is van belang bij het al dan niet ontwikkelen van zomereczeem en andere allergische aandoeningen.'

- Darmgezondheid
Wanneer de darmflora uit balans is zal de vertering niet optimaal verlopen. Hierdoor kunnen er ook reststoffen van het verteringsproces achterblijven die bijdragen aan de ‘vervuiling’ van het lichaam. Onder begeleiding van een natuurgeneeskundig therapeut kan de darmflora in balans gebracht worden. Hiervoor zijn verschillende natuurlijke middelen zoals essentiële olie van Tea Tree en Citroen, biologische kruiden zoals gedroogde/verse madeliefje, veendrenkstof,... Deze middelen herstellen allemaal op hun eigen manier de darmflora/het darmslijmvlies.

- Overbelasting van de lever en nieren
Ontstaat vaak grotendeels door de vele chemische afvalstoffen in het lichaam die constant afgevoerd moeten worden.

Ook is er bij paarden vaak sprake van een fysieke rugblokkade. Zodra er een blokkade is, ter hoogte van een of meer van de ruggenwervels, kan hier de energie stagneren. Ieder gedeelte van de rug staat weer in verbinding met een orgaan/gedeelte van het lichaam. Je ziet vaak dat op deze manier de energie van de lever geblokkeerd wordt vanuit de rug. Er zijn verschillende geneeskrachtige kruiden die de lever/nieren ondersteunen, deze kunnen ingezet worden, maar daarnaast is het ook altijd belangrijk dat, mocht er een blokkade in de rug aanwezig zijn, deze verholpen wordt door bijvoorbeeld een osteopaat.

- Overprikkeld immuunsysteem
Dit kan, onder andere, te maken hebben met een mentale overprikkeling door geluiden/emoties/licht/geuren/andere dieren/andere mensen/energieën. Mentaal is een dier constant bezig met filteren van geluiden en prikkels, wat laat het dier van zich afglijden en waar reageert die op, dit is een onbewust proces wat deels ook te maken heeft met hoe geaard het dier is.
Als een dier goed geaard is, staat hij stevig op de aarde, voelt hij zich veilig en zal hij niet snel schrikken. Is een dier slecht geaard, dan is het meer op zijn hoede, zal het sneller reageren op kleine geluiden en kan het moeilijk stress/angst/spanning loslaten. In de natuur zie je daarnaast ook dat dieren hard gaan rennen/schudden nadat ze een heftige situatie hebben meegemaakt waarin ze stress voelden. Ze ontladen de stress onmiddellijk door beweging, dit ontnemen we onze dieren vaak, vooral als een paard bereden wordt en op dat moment ergens van schrikt.

Waarom staat dit nu zo met het immuunsysteem in verbinding? Mentaal zijn dieren namelijk constant aan het filteren op welke prikkels ze moeten reageren en wat ze van zich af kunnen laten glijden. Precies hetzelfde doet het immuunsysteem in ons lichaam. Het immuunsysteem is constant aan het scannen of een stofje dat voorbij komt lichaamsvreemd en gevaarlijk is, of bekend en ongevaarlijk.

- Mentale disbalans
En zoals ik hierboven al even aankaartte, zien we ook dat de leefomgeving van veel paarden alles behalve natuurlijk is en dat we uit het oog verloren zijn hoe een paard in zijn natuurlijke habitat graag leeft/eet/rust/beweegt.
Omdat sommige dieren hierdoor uit balans raken, te weinig bewegen, te veel prikkels in de omgeving ervaren, etc., ontstaat er een mentale disbalans waardoor het dier automatisch, op welke manier dan ook, vatbaarder is voor ziektes. Hierbij kunnen Bach bloesems worden ingezet.

Natuurgeneeskunde bij zomereczeem en jeuk paarden, Celine Schiks - From Nature To Health, Laura Cleirens - The Natural Way

© Celine Schiks - From Nature To Health

BACH BLOESEMS 

In mijn praktijk benader ik de mentale disbalans vanuit de Bach Bloesems, welke ontdekt zijn door Dr. Edward Bach. Hij was ervan overtuigd dat bij alle ziekten in eerste instantie de gemoedstoestand moet worden behandeld, en niet de ziekte zelf. Er zijn 38 verschillende karaktertypes vanuit de Bach Bloesem therapie. Dit verklaart voor een groot gedeelte ook waarom het ene paard wel klachten krijgt, terwijl het andere paard, met wellicht dezelfde verzorging, geen klachten krijgt. Ieder karaktertype is anders.

Ieder type is in balans moeilijker te herkennen dan wanneer hij/zij in een disbalans verkeert, dan komen de valkuilen/’slechte’ eigenschappen namelijk duidelijker naar boven.

Bijvoorbeeld het Aspen type, een type dat ontzettend gevoelig is en ook angstig en afwachtend. Als dit type ‘in balans’ is, is het vooral voorzichtig, ontzettend empathisch, kan het goed aanvoelen wat andere dieren/mensen nodig hebben en houdt het van regelmaat. Maar als dit type uit balans is, is er sprake van veel angst, vaak heftig schrikken.

Margriet Dudok van Heel beschrijft in haar boek heel mooi: ‘Dit paard is ook tijdens de poetsbeurt steeds argwanend en kan dan heel plotsteling reageren op het borstelen van een plek die anders geen reactie oproept.’
En verder ‘het Aspen-paard rust beter als er licht is in de stal en er rustige muziek aanblijft. Tijdens het slapen kan het plotseling heftig schrikken’.

Je begrijpt natuurlijk als je te maken hebt met dit karaktertype, dat er rekening gehouden moet worden met het gevoelige karakter en het feit dat prikkels/geluiden/energie/licht hard bij het dier binnen komen. Stel dit paard staat op een ontzettend drukke stal, of het wordt gebruikt als manegepaard, dan kun je je voorstellen dat het totaal overprikkeld raakt.

In tegenstelling tot een ander type dier, bijvoorbeeld het Oak type. Dit zijn harde werkers en natuurlijke leiders. Ze geven nooit op en hebben een krachtig uithoudingsvermogen. Dit is een paard wat erg stabiel is, zowel op stal als tijdens een buitenrit, alsook in de weide. Het zijn geduldige types. De valkuil bij een disbalans is dat ze te laat laten merken als ze pijn hebben of moe zijn, omdat ze maar doorgaan. Dit type zal zeer waarschijnlijk veel minder snel overprikkeld raken en op een drukkere stal in een disbalans terecht komen.

Zomereczeem lotion The Natural Way Laura Cleirens, 100 % natuurlijk duurzaam effectief, schuren manen staart eczeem SME jeuk zomereczeem

Zomereczeem lotion - The Natural Way

 

GEEN QUICK FIX

Ik heb hierboven kort uitgelegd wat mijn visie op gezondheid en ziekte is en dan vooral wat mijn visie op zomereczeem is.
Nogmaals, de natuurgeneeskunde is nooit een quick fix. Het is en blijft altijd diep graven, zoeken met de eigenaar naar álle verschillende opties en oorzaken. Dit is bij ieder dier weer anders en het karakter is hier onlosmakelijk mee verbonden.
Ook het stuk voeding speelt hierin een grote rol, maar dit onderdeel heb ik niet behandeld in deze gastblog.

Ik hoop dat ik jullie een klein kijkje in mijn denkproces heb kunnen laten zien en dat jullie dit artikel met plezier hebben gelezen!
Ik vond het ontzettend leuk om dit voor jullie te schrijven.Bronvermelding:

- Bach remedies voor honden & paarden - Margriet Dudok van Heel
- Bach Bloesem therapie theorie en praktijk - Mechtild Scheffer
- Paardentypen - Eric Laarakker
- Essentiële oliën voor honden & paarden - Margriet Dudok van Heel 
- Natuurgeneeswijzen voor honden en paarden - Margriet Dudok van Heel 

 

Wens je in contact te komen?

Als je nog vragen hebt na het lezen van dit artikel of je wil graag een behandeling boeken, dan mag je Celine Schiks vrijblijvend contacteren: 

Celine Schiks - From Nature To Health
www.fromnaturetohealth.nl    info@fnth.nl    Facebook    Instagram 
Werkzame regio: Druten/Nijmegen en omgeving Gelderland (NL) + mogelijkheid online consult

 

Ontdek hier onze 100 % natuurlijke Zomereczeem lotionMok olieCPL olie, Natuur Shampoo en E-book OERVOER over gezonde voeding voor jeukgevoelige paarden. 

 

Dit artikel werd op The Natural Way gepubliceerd door
Laura Cleirens - 2022.04.06
Laatst geüpdatet: 2023.12.28

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods