FREE shipping from €50.00 | Daily shipping

Legal notice

Disclaimer

Algemeen

Deze Disclaimer gaat uit van: 

The Natural Way BV
Vlierstraat 89
9120 Beveren
België
+32476536643
info@thenaturalway.be 

BTW BE0774.939.334
IBAN BE20 0689 4292 0556

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0774.939.334
RPR Gent (afdeling Dendermonde)
(verder genaamd ‘The Natural Way’)

The Natural Way behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. The Natural Way raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt The Natural Way u deze website te verlaten.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 22 februari 2022.   

Inhoud van de website

The Natural Way streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert The Natural Way bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via info@thenaturalway.be.

The Natural Way behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat The Natural Way alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Werking van de website

Daarenboven streeft The Natural Way naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. The Natural Way kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. The Natural Way kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

The Natural Way kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

The Natural Way behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van The Natural Way (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van The Natural Way is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00). The Natural Way beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar The Natural Way haar zetel heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@thenaturalway.be

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods